آرشیو اخبار

مشاهده آرشیو خبرها

ارکان اتحادیه

مشاهده مطالب ارکان اتحادیه

همایش‌ها

مشاهده همایش‌های برگزار شده

آزمون ورودی وکالت

مشاهده آزمون‌های برگزار شده

آخرین اخبار

گزیده اخبار حقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 7– هفته دوم مهر ۱۳۹۹

folder_openخبرنامه
turned_in_not, ,
لینک دانلود گزیده اخبار حقوقی – شماره 7– هفته دوم مهر ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران    
بیش تر بخوانید

نسخه الکترونیک پنجمین پیش شماره وکالت نامه – 31 شهریور ۹۹

نسخه الکترونیک پنجمین پیش شماره وکالت نامه – 31 شهریور ۱۳۹۹ صاحب امتیاز:  اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیش تر بخوانید

نسخه الکترونیک چهارمین پیش شماره وکالت نامه – 24 شهریور ۹۹

نسخه الکترونیک چهارمین پیش شماره وکالت نامه – 24شهریور ۱۳۹۹ صاحب امتیاز:  اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیش تر بخوانید

آگهی برگزاری انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

نظر به اینکه در اجرای ماده 23 اساسنامه اسکودا جلسه آتی هیأت عمومی اسکودا به طور فوق‌العاده برای انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون محترم وکلای دادگستری مرکز در تهران برگزار خواهد شد، در اجرای…
بیش تر بخوانید

مشروح سخنان نائب رئیس اتحادیه، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جناب آقای دکتر شهبازی نیا در بخش آغازین سی و چهارمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

folder_openاخبار ویژه, هیأت عمومی
turned_in_not,
مشروح سخنان نائب رئیس اتحادیه، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جناب آقای دکتر شهبازی نیا در بخش آغازین سی و چهارمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران سی و چهارمین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های…
بیش تر بخوانید