آرشیو اخبار

مشاهده آرشیو خبرها

ارکان اتحادیه

مشاهده مطالب ارکان اتحادیه

همایش‌ها

مشاهده همایش‌های برگزار شده

آزمون ورودی وکالت

مشاهده آزمون‌های برگزار شده

آخرین اخبار

گزیده اخبار حقوقی – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 12– هفته چهارم آبان ۱۳۹۹

folder_openخبرنامه
turned_in_not,
لینک دانلود گزیده اخبار حقوقی – شماره 12– هفته چهارم آبان ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیش تر بخوانید

گزیده اخبار حقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 11– هفته سوم آبان ۱۳۹۹

folder_openاخبار ویژه
لینک دانلود گزیده اخبار حقوقی – شماره 11– هفته سوم آبان ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیش تر بخوانید

گزیده اخبار حقوقی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شماره 10– هفته اول آبان ۱۳۹۹

folder_openاخبار ویژه, خبرنامه
turned_in_not,
    لینک دانلود گزیده اخبار حقوقی – شماره 10– هفته اول آبان ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بیش تر بخوانید