آغاز هفته وکیل مدافع ، بر شما شهسواران دلاور پهنه حق ستانی و رزمندگان دادگر و داده ده و دادگیر و ستم ستیز خجسته باد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. آغاز هفته وکیل مدافع ، بر شما شهسواران دلاور پهنه حق ستانی و رزمندگان دادگر و داده ده و دادگیر و ستم ستیز خجسته باد

باسمه تعالی

به نام خداوند «داد» و «دهش»

آغاز هفته وکیل مدافع ، بر شما شهسواران دلاور پهنه حق ستانی و رزمندگان دادگر و داده ده و دادگیر و ستم ستیز خجسته باد.

جنگجویانی که خود خواسته و بی باک در کنار ستمدیده می ایستید و برای گرفتن حق او گاهی از همه چیز خود چشم می پوشید و در میگذرید.

این هفته ای است که پایانش «روز وکیل مدافع» و سالگرد اعلام استقلال نهادی است که استقلال و خودگردانی روح و جان آن و مایه پایمردی و توان آن در برابر ستمکاری وخود کامگی است.

شما وابستگان چنین گروه گرانقدری هستید . شما کسانی هستید که از ژاژخایی ها و گزافه گویی ها و آوازه گری ها بدخواهان درباره خود، حرفه و همکارانتان نمی هراسید و همواره ، بی ترس و تردید ،کرامت و عظمت و حیثیّت خود و همراهانتان را پاس می دارید و بی باکانه و دریا دلانه در راه ستاندن آنچه حّق می دانید میپویید و میگویید و میجنگید و قلم می زنید.

ما مردمانی که پایان تلاش و چالش و رزممان مرگمان است و برآنیم که تا اخر بایستیم و ایستاده بمیریم، هفته و روز وکیل مدافع را گرامی می داریم.

                    اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

                                                     «اسکودا»

فهرست