آگهی برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. آگهی برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

در اجرای ماده ۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ ،به منظور برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان،هیات عمومی وکلا در روز پنجشنبه مورخه بیست و چهارم مرداد سال ۱۳۹۲ از ساعت ۸ الی ۱۳ در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری زنجان واقع در مجتمع ادارات –پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز- خیابان حر-کانون وکلای دادگستری زنجان تشکیل می شود.

همکاران محترمی که داوطلب انتخاب شدن و واجد شرایط مقرر در تبصره ماده ۲ و ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می باشند،ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به هیات نظارت مستقر در ساختمان کانون وکلای دادگستری زنجان واقع در مجتمع ادارات –پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز- خیابان حر-کانون وکلای دادگستری زنجان ارائه فرمایند.

بدیهی است در صورتی که روز انتخابات اعلام شده به هر دلیلی مواجه با تعطیلی گردد،انتخابات در روز بعد انجام خواهد گردید.

                          هیات نظارت انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

فهرست