اسداله اسلامی به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزیده شد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اسداله اسلامی به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزیده شد

دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵، سومین جلسه دهمین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد :
در این جلسه با اجماع و اتفاق آراء برای مدت یکسال آقای اسداله اسلامی به عنوان رییس ،آقای حسن صرام به عنوان نایب رییس و آقای حسین ادیب به عنوان بازرس و مسیح اله میرزایی به عنوان منشی تعیین شدند.
پس از برگزاری انتخابات داخلی، رییس کانون بر ادامه اداره امور کانون بر اساس تفاهم و اتحاد و همدلی تاکید نمود.
گزارش:مهدی مزروعی

فهرست