اطلاعیه کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان در خصوص هفتادوسومین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت (پنجشنبه ۱۶/۸/۹۲)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان در خصوص هفتادوسومین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت (پنجشنبه ۱۶/۸/۹۲)

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری خراسان که دوره کارآموزی خود را در مشهد می گذرانند و نیزکارآموزان محترم وکالت عضوکانونهای وکلای دادگستری سایر استانهای کشورکه بعنوان مهمان این کانون در مشهد به کارآموزی اشتغال دارند میرساند که :
(( شصت و نهمین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت از طرف کانون وکلای دادگستری خـــراسان روز پنجشنبـه مـــورخ ۱۶/۸/۹۲ در محل بلوارقاضی طباطبائی .نبش قاضی طباطبائی ۷ کانون وکلای خراسانتشکیل میگردد ))
شــروع سخنرانی: راس ساعت ۹ الی ۱۱
سخنـران جلســه : استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا علیخانی
موضـوع سخنرانـی: اسناد تجاری کاربردی
تذکر:
۱- حضور کارآموزان وکالت فوق الذکر در جلسات سخنرانی طبق مقررات آئین نامه قانون استقلال کانون وکلاء وشرح وظایف کارآموزی، الزامی و جزء تکالیف کارآموزی است .
۲- کارآموزان محترم بایستی با همراه داشتن کارنامه کارآموزی ، قبل از شروع سخنرانی در محل حاضر باشند و قبل از ورود به سالن سخنرانی ضمن ثبت نام در لیست ، دفترچه کارآموزی ، ( کارنامه کارآموزی ) خود را جهت گواهی به مسئول مربوطه تحویل نمایند .

کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان

فهرست