اطلاعیه اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی

کانون وکلای دادگستری خراسان
باسلام
احتراما, به اسحضارمیرساند با عنایت باینکه در سال جدید سیاست سازمان امور مالیاتی کشوردریافت اظهارنامه بصورت کاملا الکترونیکی است و نیز ارسال اظهارنامه توسط مودیان محترم مالیاتی مستلزم درج کدرهگیری پیش ثبت نام شماره اقتصادی است ,مقتضی است دراسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی اعضاء محترم آن کانون اقدام بعمل آورند.ضمنا نشانی سایت سازمان امورمالیاتی جهت پیش ثبت نام کداقتصادی www.tax.gov.ir میباشد.
محمدرضا کلاته
رئیس امورمالیاتی کد ۰۳ بجنورد
تاریخ : ۲۲/۲/۹۲

فهرست