اطلاعیه شماره ۵ اختبار دوره ۱۶برنامه امتحانات کتبی اختبار دوره ۱۶

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. اطلاعیه شماره ۵ اختبار دوره ۱۶برنامه امتحانات کتبی اختبار دوره ۱۶

برنامه امتحانات کتبی اختبار دوره ۱۶
ردیف – زمان ———– صبح ( ساعت ۹) —– عصر(ساعت ۱۷)
۱ – جمعه ( ۲۵/۰۵/۹۲) — حقوق ثبت و امور حسبی — حقوق جزای عمومی واختصاصی
۲- سه شنبه ( ۲۹/۰۵/۹۲) — آئین دادرسی مدنی ——– حقوق مدنی
۳- جمعه (۱/۰۶/۹۲) —— حقوق تجارت ————– آئین دادرسی کیفری
یادآوری :
۱- امتحانات درمحل کانون برگزار خواهدشد.
۲- ساعت شروع امتحانات کتبی ۹ صبح و ۱۷ بعدازظهر خواهد بود.لازم است یکربع قبل از شروع امتحانات در محل امتحانات حاضر و در فرصت مقتضی در صندلی های خود مستقرشوید.
۳- استفاده ازمجموعه قوانین وهرگونه منابع دیگر درجلسه امتحان درس حقوق ثبت و امورحسبی غیرمجاز اعلام شده است .درسایر دروس استفاده ازمجموعه قوانین غیرمحشاوغیرزیرنویس ( اعم از چاپی یا دستنویس) مجازاست.
۴- هرکارآموز میتواند بارعایت بند ۳ برای خود مجموعه قوانین همراه داشته باشد , بنابراین مبادله مجموعه قوانین ممنوه است.
موفق باشید
کمیسیون کارآموزی

فهرست