اطلاعیه کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. اطلاعیه کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

 

        بدینوسیله به اطلاع کارآموزان واجد شرایط شرکت دراختبار می رساند :

اختبار کتبی حقوقی و کیفری در روزهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ اسفند ماه سال ۹۱ و اختبار شفاهی در روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین ۹۲ برگزار خواهدشد.

داوطلبان واجد شرایط می بایست تقاضای کتبی خود را مبنی بر آمادگی شرکت دراختبار از تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ لغایت ۳/۱۲/۹۱ به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کمیسیون اختبار تسلیم نماینــد .

          ۱-کارنامه کارآموزی مشتمل بر شرکت حداقل در ۳۶ جلسه دادگاه و ۱۲ جلسه سخنرانی مـورد تأییـد و گواهی وکیل ســرپرست و دائــره معاضـدت قضـائی کانـون وکلای

دادگستری فارس .

۲- تعداد ۱۸ فقره گزارش از پرونده های حقوقی و کیفری به صورت خوانا و دست نویس که به تأیید وکیل سرپرست رسیده باشد .

۳-دفترچه شرکت درکارگاه ها و کلاس های آموزشی .

تــذکر : کسانیکه واجد شرایط شرکت در اختبار بوده ولی قصد استمهال دارند و قبلاً استمهال نکرده اند می بایستی درخواست کتبی خود را با ذکر علل موّجه مستند به مدارک درموعد فوق الذکر تحویل دبیرخانه نمایند .

          ۴-مبلغ سیصدهزار ریال برابر سی هزارتومان هزینه اختبار پرداختی دربانک تجارت شعبه کانون وکلا .

 

                        محمد نوروزی

رئیس کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

فهرست