اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رییس قوه قضاییه دیدار کردند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رییس قوه قضاییه دیدار کردند

میرهادی قره سید رومیانی روز یکشنبه درگفت وگو باخبرنگار امور مجلس ایرنا با اشاره به این جلسه گفت: در این جلسه رییس قوه قضاییه و نمایندگان بر تعامل دوقوه تاکیدکرد و خواستار ارتباط بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شدند.

وی افزود:در این جلسه رییس قوه قضاییه در مورد قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری مباحثی را مطرح کرد و نمایندگان نیز نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت نتایج مثبتی در راستای این قانون حاصل شد.

فهرست