اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸

«در مواردي كه رييس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد،حق ايجاد هيچ‌ تشكيلاتي را هم ندارد»
نظريات تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول ۸۵، ۱۱۳ و ۱۳۸ در روزنامه رسمي منتشر شد.
متن سلسله مكاتبات صورت‌گرفته در اين زمينه به شرح زير است:
«مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول قانون اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
۱- نظريه تفسيري اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به شماره ۷۳۲/ ۳۰/ ۹۱ / م مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰
۲- نظريه تفسيري اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي به شماره ۴۷۱۴۲/ ۳۰/ ۹۱ مورخ ۹۱/۴/۱۲
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده»

به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

فهرست