انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستر ی گیلان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستر ی گیلان


انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۱برگزار و به ترتیب آقایان:
۱-        محمود کامران زاده
۲-        سیدحسن سجادی
۳-        اردشیر خوشنویس
۴-        ناصر اصغری
۵-        میر تقی هاشمی
۶-        علیرضا فتحی پور
۷-        داود وکیل پور
۸- شاپور یوسف پورآذر
به عنوان اعضای اصلی و علل البدل انتخاب شدند سپس ترکیب هیئت مدیره به ترتیب زیر مشخص شد:
۱-        آقای محمود کامران زاده …………………………… رئیس هیئت مدیره
۲-         ” میر تقی هاشمی ………………………………. نایب رئیس
۳-         ” سید حسن سجادی………………………………………. بازرس
۴-         ” ناصر اصغری………………………………………………… منشی
۵-         ” اردشیر خوشنویس………………………………. عضو اصلی

فهرست