انتخابات هیات رئیسه اسکودا برگزار شد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. انتخابات هیات رئیسه اسکودا برگزار شد

طی جلسات پر کار عصر اولین روز همایش برای انتخاب هیات رییسه اسکودا، شامل یک نفر به عنوان ریاست ، دو نفر نایب رییس و دو نفر بازرس رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای بهمن کشاورز با اکثریت آرا سمت ریاست را احراز و در این سمت ابقا شد.
در رای گیری برای انتخاب نواب رییس، آقای محمد علی رضایی آهنگران از کانون لرستان و خانم هما داوودی گرمارودی از کانون البرز حائز بیشترین آرا بوده و به عنوان نواب رییس اتحادیه انتخاب شدند.

بازرسان منتخب نیز پس از رای گیری عبارتند از آقای محمد جواد سالمی پاریزی از کانون البرز، آقای غلامرضا ریاضی از کانون گلستان و آقای پرویز صفری از کانون آذربایجان غربی که دو نفر اخیر دارای آرای برابربودند و مقرر شد دوره تصدی هریک از آنان یک سال باشد. به این ترتیب آقای غلامرضا ریاضی در سمت خود ابقا گردید و مقرر شد پس از یک سال تکالیف و وظایف بازرسی بر عهده منتخب دیگر (آقای پرویز صفری ) قرار گیرد.

فهرست