برنامه آموزشی کارآموزان محترم ورودی ۹۰ در سال ۱۳۹۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کانونهای وکلای دادگستری
  4. chevron_right
  5. زنجان
  6. chevron_right
  7. برنامه آموزشی کارآموزان محترم ورودی ۹۰ در سال ۱۳۹۲

برنامه آموزشی کارآموزان ورودی ۹۰ در سال ۱۳۹۲

ساعت  ۱۲– ۱۰

ساعت  ۱۴– ۱۲

ردیف

تاریخ

موضوع

استاد

موضوع

استاد

۱

۲۲/۱/۱۳۹۲

انحلال نکاح و احکام آن

جناب استاد علی فتحی

روابط مؤجر و مستأجر (۱)

جناب استاد علی محمد ظهیریان

۲

۱۲/۲/۱۳۹۲

تشکیل قراردادها

جناب استاد دکتر نواریان

روابط مؤجر و مستأجر (۲)

جناب استاد جواد محمدلو

۳

۲/۳/۱۳۹۲

رهن، صلح و اخذ به شفعه

جناب استاد سیدناصر حسینی

رهن، صلح و اخذ به شفعه

جناب استاد سیدناصر حسینی

۴

۲۳/۳/۱۳۹۲

خیارات (عیب، غبن، تدلیس و شرط) و احکام آنها

جناب استاد فرامرز لطفی

مقررات زمین شهری و مسائل مربوط به آن (۱)

جناب استاد عبدالمجید قره گوزلو

۵

۱۳/۴/۱۳۹۲

شروط ضمن عقد و احکام آنها

جناب استاد جواد محمدلو

مقررات زمین شهری و مسائل مربوط به آن (۲)

جناب استاد عبدالمجید قره گوزلو

۶

۳/۵/۱۳۹۲

انحلال قراردادها

جناب استاد دکتر قربانی

مباحث کاربردی از مسئولیت مدنی (ضمان قهری)

جناب استاد شهریار باقری

۷

۲۴/۵/۱۳۹۲

مباحث کاربردی از اسناد تجاری

جناب استاد فرامرز لطفی

مباحث کاربردی از اسناد تجاری

جناب استاد فرامرز لطفی

۸

۱۴/۶/۱۳۹۲

حقوق تعاونی ها

جناب استاد دکتر قربانی

حقوق تعاونی ها

جناب استاد دکتر قربانی

۹

۴/۷/۱۳۹۲

حقوق شرکت های سهامی

جناب استاد دکتر قربانی

حقوق شرکت های سهامی

جناب استاد دکتر قربانی

۱۰

۲۵/۷/۱۳۹۲

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

جناب استاد علی حسین گلمحمدی

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

جناب استاد علی حسین گلمحمدی

۱۱

۱۶/۸/۱۳۹۲

مباحث کاربردی از حقوق ثبت

جناب استاد مهدی خلیلی

مباحث کاربردی از حقوق ثبت

جناب استاد مهدی خلیلی

۱۲

۳۰/۸/۱۳۹۲

ورشکستگی، و تصفیه و احکام آن

جناب استاد فرامرز لطفی

آشنایی با دیوان عدالت اداری

جناب استاد علی انصاری

فهرست