برنامه زمانبندی همایش ” استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا از منظر بین المللی”

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. برنامه زمانبندی همایش ” استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا از منظر بین المللی”

photo_2015-07-02_14-45-24

۱ ٨.٠٠ تا ٩.٠٠ ثبت نام

 

۲

٩.٠٠ تا ٩.٣٠ مراسم افتتاحیه

۱- قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

۲- شروع برنامه توسط مجری

۳- رضا یزدى دبیر اجرایى همایش

۴- بهمن کشاورز رییس همایش

۵- مرجرى نیکول نماینده کانون بین المللى وکلا( IBA)

۶- تهمورث بشیریه دبیر علمى همایش

۳

نشست اول

٩.٣٠ تا ١١ هیأت رییسه:

۱- بهمن کشاورز

۲- مرجرى نیکول

۳- حسین محمد نبى

۴- رضا یزدى

۵- عبدالصمد دولاح

۶- تهمورث بشیریه

۴ -٩.٣٠ تا ٩.۵٠ سخنرانى على نجفى توانا(کانون وکلای دادگستری مرکز)

۵- ٩.۵٠  تا ١٠.١٠ سخنرانى مرجرى نیکول (کانون بین المللى وکلا IBA)

۶-١٠.١٠ تا ١٠.٣٠ سخنرانى روپرت وولف(اتحادیه کانونهای وکلای اتریش )

 ۷ -١٠.٣٠ تا ١٠.۴٠ سخنرانى دنیل ریکو (سفارت آلمان)

۸  -١٠.۴٠  تا ١١ بحث و جمع بندى نشست

۹   – ١١.٠٠ تا ١١.٢٠ پذیرایی

۱۰

نشست دوم

١١.٢٠ تا ١٣ هیأت رییسه:

۱- على فرهودى نیا

۲- کیومرث سپهرى

۳- آیدین اوزجان

۴- اسماعیل مصباح اسکویی

۱۱   – ١١.٢٠  تا ١١.۴٠ سخنرانى هانس کورل(کانون بین المللى وکلا IBA)

 ۱۲   -١١.۴٠ تا ١٢.٠٠ سخنرانى متین فیض اوغلو(اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه)

۱۳ – ١٢.٠٠ تا ١٢.٢٠ سخنرانی یوهانس فوخل (اتحادیه کانونهای وکلای هلند)

۱۴  -١٢.٢٠ تا ١٢.۴٠ سخنرانی آلن مارتر (اتحادیه کانونهای وکلای فرانسه)

۱۵ – ١٢.۴٠ تا ١٣ بحث و جمع بندى نشست

۱۶ – ١٣.٠٠ تا ١۴.٠٠ نماز و نهار

۱۷

نشست سوم

١۴.٠٠ تا ١۵.٣٠ هیأت رییسه:

۱-غلامرضا ریاضى

۲-مراد یالکین

۳-جاودار چنگیز

۴-فلورانس لگراند

۱۸  – ١۴.٠٠ تا ١۴.٢٠ فیلیپ تاهمیندیز (کانون بین المللى وکلا IBA)

۱۹  -١۴.٢٠   تا ١۴.۴٠ هما داوودى گرمارودى( کانون وکلای دادگستری البرز)

۲۰- ١۴.۴٠  تا ١۵.٠٠ عبدالصمد دولاح (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)

۲۱  -١۵.٠٠  تا ١۵.۲۰ بحث و جمع بندى نشست

۲۲ ١۵.٢٠ تا ١۵.۴٠ پذیرایی

۲۳

نشست چهارم

١۵.۴٠ تا ١٧ هیأت رییسه:

۱-بهمن کشاورز

۲-مرجرى نیکول

۳- رضا یزدى

۴- تهمورث بشیریه

۲۴- ١۵.۴٠ تا ١۶.١٠ پرسش و پاسخ

۲۵  – ١۶.١٠ تا ١۶.١۵ جمع بندى اجرایى: رضا یزدى( دبیراجرایی همایش )

۲۶  -١۶.١۵  تا ١۶.٣٠ جمع بندى از نگاه کانون بین المللى وکلا (IBA): مرجرى نیکول

۲۷   -١۶.٣٠ تا ١۶.۴۵ جمع بندى از دیدگاه اتحادیه سراسرى کانونهاى وکلاى ایران:

 

بهمن کشاورز ( رییس همایش)

۲۸   -١۶.۴۵ تا ١٧.٠٠ جمع بندى و اختتامیه همایش: تهمورث بشیریه ( دبیر علمی همایش)

۲۹

  ۱۷ -اعطاى گواهینامه

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)

فهرست