تصمیمات جلسات ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۶ شورای اجرایی اسکودا

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. تصمیمات جلسات ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۶ شورای اجرایی اسکودا

در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ و ۴/۳/۱۳۹۶ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

 

اول- تنظیم دستور جلسه هیات عمومی اسکودا در تهران.

تنظیم دستور همایش مطرح و درج موارد آتی در دستور جلسه همایش آتی (همایش تهران) تصویب شد:

۱- تعرفه حق الوکاله ( که کانون محترم مرکز تدوین کرده و در اختیار اسکودا به منظور انعکاس به کانون های محترم قرار خواهد گرفت.)

۲- اصلاح موادی از اساسنامه اسکودا که قبلا جهت آگاهی کانون های محترم ارسال شده.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین موارد مجاز اطلاع رسانی و تعرفه وکلا.

 

دوم – پیشنهاد کانون محترم سردفتران در مورد تشکیل مجمع موسساتی که به نوعی با قوه قضاییه سر و کار دارند.

موضوع هماهنگی با کانون سردفتران ، کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون محترم مرکز به منظور بررسی موارد مورد علاقه سازمان های حقوقی مطرح و پس از رای گیری تصویب شد.


سوم-
دوره میانجیگری کیفری در لاهه (با هزینه شرکت کنندگان در دوره)

موضوع برگزاری دوره آموزش میانجی گری در مرکز داوری لاهه و دانشگاه لیدن هلند مطرح و تصویب شد اسکودا نسبت به هماهنگی برای برگزاری این دوره مشروط به پرداخت کلیه هزینه ها از جانب داوطلبان صرفا برای وکلا و کارآموزان اقدام کند و کانون های محترم نسبت به تعرفه داوطلبان اقدام فرمایند.

 

چهارم- برگزاری جلسه افطار مشترک اعضای محترم اصلی هیأتهای مدیره کانونها با مقامات مسئول

پنجم – بررسی متن قانون اصلاحی وکلات تنظیمی کارگروه ویژه .

موارد بررسی و ملاحظات و توضیحات حاضران استماع شد

 

فهرست