دوره آموزشی ” سازماندهی داوری در دادگاه “

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. دوره آموزشی ” سازماندهی داوری در دادگاه “

مباحث :
• دخالت دادگاه در تعیین داور
• دخالت دادگاه در اجراء و ابطال رای داور
• مفاهیم و مبانی اجراء و ابطال رای داوری
• مبانی و مصادیق رد دادخواست تعیین داوراز سوی دادگاه
• مداخله دادگاه در جریان رسیدگی

زمان: ۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴
ساعت : ۸/۳۰ تا ۱۷/۰۰ طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران
مدرس : جناب آقای دکتر سید مفید کلانتریان

با توجه به ظرفیت محدود کارگاه، مقتضی است علاقه مندان حداکثر تا تاریخ ۱۲ آبان ماه ۹۴ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت مرکز داوری اتاق ایران www.arbitration.ir مراجعه نمایید.

فهرست