دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شد

به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) انتخابات داخلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ برگزار و نتیجه  انتخابات به شرح ذیل حاصل شد :

ریاست هیأت مدیره : دکتر علی نجفی توانا

نواب رییس : آقای اسماعیل مصباح اسکویی و دکتر حسین محمد نبی

بازرس ها : دکتر عیسی امینی و آقای عبداله سمامی

منشی ها : دکتر جلیل مالکی و دکتر محمدرضا کامیار

فهرست