دیوان عدالت اداری: تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تازه های قوانین و مصوبات
  4. chevron_right
  5. آراء وحدت رویه قضایی
  6. chevron_right
  7. دیوان عدالت اداری
  8. chevron_right
  9. دیوان عدالت اداری: تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است

با ابطال مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده شش آیین‌نامه «راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» مصوب ۱۳۸۷/۶/۳۱ توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را غیرقانونی دانست.

متن رای شماره‌های ۴۴۸ – ۴۴۹ -۴۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی‌ الراس در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ ک – ۱۳۸۸/۲/۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

فهرست