سی و هشتمین کارگاه آموزشی باعنوان بررسی اسناد مجعول ۹۲/۲/۱۹

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. سی و هشتمین کارگاه آموزشی باعنوان بررسی اسناد مجعول ۹۲/۲/۱۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری خراسان میرساند کـــه :

سی و هشتمین کارگاه آموزشی با عنوان نحوه بررسی اسناد مجعول

سخنران : جناب آقای دکتر فدائی
از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح
روز پنجشنبـه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۲ مکان :بلوارسازمان آب. بلوارقاضی طباطبایی .نبش قاضی طباطبایی ۷.ساختمان جدید الاحداث کانون تشکیل میگردد .
* ضـمنا” شرکت کارآموزانی که پروانه کارآموزی وکالت دریافت نموده اند و حضور کارآموزانی که در کارگاه آموزشی فوق شرکت نکرده اند الزامی میباشد و هم چنین شرکت کارآموزان محترمی که از سایر استانها و مراکز در این کانون مهمان هستند و تاکنون در این کارگاه شرکت نکرده و هنوز ختم دوره کارآموزی خود را اعلام نکرده اند به عنوان تکلیف کارآموزی ضروریست و مراتب در صـــورت حضور تا پایان جلسه ، در کارنامه آنان درج و گواهی خواهـــد شد .
اقتضا دارد حداقل نیم ساعت قبل از شروع جلسه ، کارنامه خود را به مسئول گواهی حضور کارآموزان در محل اجلاس ارائه و با امضای لیست حاضرین ، در جلسه شرکت نمایند .
کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان

فهرست