شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه ۱۳۹۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه ۱۳۹۲

خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه ۱۳۹۲ به عدد۱۷۸/۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزایش یافت.

– شاخص مذکور در مهر ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۳۶درصد افزایش داشته است .

– نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۱ معادل ۴/۴۰ درصد می‌باشد.

فهرست