شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری
شصت و دو سال پیش در چنین روزی کانون وکلای دادگستری مستقل شد.” تصویب لایحه استقلال کانون وکلا با استناد به لایحه قانونی حدود اختیارات و به موجب ماده بیستم لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در جلسه هجدهم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ هیأتی پنج نفره مرکب از آقایان سیدهاشم وکیل، دکتر محمد شاهکار، محمود سرشار، مجیدی و سرمد انتخاب شدند تا طرح آیین‌نامه لایحه استقلال را با رعایت مقررات آن لایحه قانونی آیین‌نامه‌های مربوط به ترتیب انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مربوط به پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم کرده و پس ازتصویب وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارد، و چنانچه کانون درمدت مزبور آیین‌نامه‌ها را تهیه و پیشنهاد کرد وزارت دادگستری آیین‌نامه‌های لازم را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند، سرانجام هیأت پنج نفره بالا آیین‌نامه‌ای تهیه کردند … “
” سرانجام درجلسه بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۳۳۱ هیأت مدیره کانون وکلا به پیشنهاد دکتر محمد شاهکارتصمیم می‌گیرند؛ روز هفتم اسفند ماه به روز – عید استقلال کانون – شناخته شود و در هر سال در روز هفتم اسفند جشن گرفته شود و از این روز تجلیل گردد- نسبت به این پیشنهاد ایراد نبود، رأی گرفته شد به اتفاق آراء حاضرین تصویب شد.سالروز استقلال کانونهای وکلا و روز وکیل مدافع بر تمامی دادگویان راستین گرامی باد.

فهرست