صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)۹۱/۸/۲۵

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)۹۱/۸/۲۵

بسمه تعالی
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا
در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در محل دفتر اتحادیه تشکیل و نسبت به دستور جلسه اعلامی به شرح ذیل بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۱-        گزارش برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۱
گزارش لازم به استحضار اعضای محترم شورای اجرایی رسید.

۲-        جایگاه حقوقی «دستور قضائی بازپرسی شعبه ۲ درخصوص اتحادیه و مسائل حاشیه ای آن
پس از بحث و بررسی نسبت به اقدام قضایی ، پی گیری ، دفاع و سیاستگذاری در خصوص چگونگی برخورد قانونی با این مهم و همچنین انتخاب کمیته ای مرکب از آقایان بهمن کشاورز، سید محمد جندقی کرمانی پور، دکتر مرتضی شهبازی نیا و با نظارت دکتر علی مندنی پور ریاست اسکودا رای گیری و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت

۳-        آخرین وضعیت لایحه وکالت رسمی
گزارشی توسط کانون مرکز ارائه و با توجه به گزارش مذکور ، موضوع در حال پی گیری است.

۴-         پیشنهاد کانون های محترم آذربایجان غربی و شرقی درخصوص بومی گزینی
پس از بحث وبررسی از آنجا که پیشنهاد دهندگان وقت لازم برای توجیه و ارائه پیشنهاد خودشان دارند ، از کانون های پیشنهاد دهنده (آذر بایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کرمان) درخواست شد که پس از مطالعه دقیق و کارشناسی شده ، گزارش خود را جهت طرح در شورای اجرایی آینده ارائه تا اتخاذ تصمیم گردد.

۵-        بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیشنهادی از جانب کانون گلستان
پس از بحث و بررسی مقرر گردید در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع در دستور کار همایش آذرماه بوشهر قرار گیرد.

۶-        تعیین دستور کار همایش آذرماه در بوشهر
–        تقاضای کانون جدیدالتاسیس چهار محال و بختیاری جهت عضویت در اسکودا
–         رفع ابهام از قسمت موخر ماده ۲۵ آیین نامه شرح وظایف کارآموزی
–        دعوت از هیات رییسه صندوق حمایت جهت ارائه گزارش در ارتباط با مسائل و مشکلات موجود در صندوق
–        بحث و بررسی پیرامون بند د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
–        بحث و بررسی پیرامون نصاب علمی سهمیه ایثار گران
–         بحث و بررسی پیرامون آخرین وضعیت لایحه وکالت رسمی
–        مسائل مبتلابه کانون های وکلای دادگستری

۷-        تقاضای کانون جدید التاسیس چهار محال و بختیاری در خصوص پذیرش عضویت در اتحادیه و طرح موضوع در همایش بوشهر:
مقرر گردید از اعضای هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری جهت حضور در همایش بوشهر دعوت به عمل آید تا در اولین جلسه و در بند اول دستور کار همایش نسبت به پذیرش این کانون تصمیم لازم از طرف هیات عمومی اتخاذ گردد.

فهرست