صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا۱۳۹۲/۹/۲۸

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ارکان اتحادیه
  4. chevron_right
  5. شورای اجرایی
  6. chevron_right
  7. صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا۱۳۹۲/۹/۲۸

بسمه تعالی

در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۲ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۱-       ارائه گزارش پیرامون چگونگی برگزاری آزمون وکالت یکم آذر ۹۲

 

۲-   بحث و بررسی پیرامون تقاضانامه ۸۲۰-۲۶/۸/۹۲ کانون محترم استان مرکزی مبنی بر افزایش نصاب دعاوی حقوقی توسط کارآموزان وکالت مطرح  با موضوع افزایش نصاب موافقت  بعمل آمد و مقرر  گردید پیشنهاد مزبور در همایش آتی که در خراسان برگزار خواهدشد، مطرح و در دستور جلسه قرار گیرد.

 

 

۳-      بررسی تقاضانامه ۷۱۴- ۹/۹/۹۲ ریاست محترم کانون وکلای دادگستری البرز در خصوص چگونگی فراهم آوردن ساز و کار لازم جهت رسیدن به تفاهم نامه مالیاتی موضوع ماده ۱۵۸ مالیات های مستقیم با وزارت اقتصاد و دارایی.

پیشنهاد کانون محترم البرز دایر به فراهم شدن مقدمات تنظیم تفاهم نامه موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم در جهت  مساعدت به همکاران و تسهیل در پرداخت  مالیات  آنان مطرح مقرر میگردد اتحادیه ضمن مکاتبه با سازمان امور مالیاتی و ملاقات با مسولین ذیربط موجبات اجرایی و عملیاتی شدن مقررات ماده مذکور که یقیناً در راستای حفظ حقوق همکاران محترم  خواهد بود فراهم نماید.

۴-در خصوص تاسیس و ثبت موسسات حقوقی که بر مبنای شرح وظایف تدوین یافته از ناحیه این موسسات قبول امر وکالت و داوری را نیز در موضوعات و شرح وظایف پیش بینی نموده اند و در نظر گرفتن اینکه بررسی  و تعقیب اقدامات  مربوط به این موسسات از ناحیه کانون محترم مرکز پیگیری می گردد مقرر شد ریاست محترم اتحادیه بدواً از اقدامات انجام یافته از ناحیه کانون محترم مرکز مطلع و سپس هماهنگی لازم  را با سازمان ثبت اسناد و سایر مراجع ذیربط در خصوص اقدامات انجام یافته از ناحیه این موسسات که مغایر قانون وکالت و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و کیفیت اخذ پروانه می باشد مبذول و در جلسه بعدی نمایندگان شورای اجرایی نتیجه اقدامات را مطرح فرمایند.

جلسه در ساعت  ۱۳ با امضای هیات رئیسه به پایان رسید.

فهرست