فعالیت های اداره معاضدت قضائی کانون وکلای مرکز در سال ۹۴

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کانونهای وکلای دادگستری
  4. chevron_right
  5. مرکز
  6. chevron_right
  7. فعالیت های اداره معاضدت قضائی کانون وکلای مرکز در سال ۹۴

در سال ۹۴ اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به معرفی و در اختیار گذاردن تعداد ۵۵۵ نفر وکیل معاضدتی به افراد واجد شرایط شده است .همچنین اداره معاضدت در دفتر مرکزی و نیز ۱۳ واحد معاضدت در مجتمع های مختلف قضائی تهران موفق به ارائه یکصد و پنج هزار و هشتاد و شش (۱۰۵۰۸۶) مورد مشاوره حقوقی به مردم شده که تعداد ۹۷۱۵ مورد از این مشاوره ها در دفتر مرکزی و مابقی (۹۵۳۷۱) فقره در مجتمع های قضایی صورت گرفته است .

فهرست