متن تبریک هیات رئیسه اسکودا به جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. متن تبریک هیات رئیسه اسکودا به جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری

باسمه تعالی

جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری حضور حضرتعالی در وزارت دادگستری، با توجه به سوابق درخشانتان در سمت های پیشین به ویژه ریاست کل دادگستری استان اصفهان و تهران، موجب دلگرمی و امیدواری جامعه حقوقدانان است و قطعاً منشا ثمرات و برکات و تحولات مثبت در حیطه امور راجع به وزارت دادگستری و شاید فراتر از آن، خواهد بود.
شادباشهای ما را بپذیرید. برای شما آرزوی تندرستی و توفیق خدمت بیشتر را داریم و آمادگی کانونهای وکلا را برای تعاطی فکر و همیاری و همکاری در راستای تضمین حاکمیت قانون و رعایت حقوق مردم، اعلام می کنیم.

هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

فهرست