متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۵/۲۹در روزنامه رسمی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تازه های قوانین و مصوبات
  4. chevron_right
  5. قوانین
  6. chevron_right
  7. متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۵/۲۹در روزنامه رسمی

جهت دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

متن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در روزنامه رسمی

فهرست