نتیجه هشتمین دوره انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. نتیجه هشتمین دوره انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

به نام خدا

از کل تعداد ۵۱۵ رأی مأخوذه افراد زیر به ترتیب موفق به کسب آرا ذیل گردیده اند.

۱٫علی اکبر اربابی ۴۱۵ رای عضو اصلی
۲٫محمدهادی صفاری ۳۷۶ ” عضو اصلی
۳٫بهرام ولیپور ۳۵۲ ” عضو اصلی
۴٫سیدعلی باقری تبار ۳۳۵ ” عضو اصلی
۵٫کیوان جمالی ۲۳۵ ” عضو اصلی
۶٫محمود کنارودی ۱۷۶ ” عضو علی البدل
۷٫سیدحسن حسینی ۱۶۹ ” عضو علی البدل
۸٫حرمت الله رسولیان ۱۵۵ ” عضو علی البدل

هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضاء هیئت مدیره

کانون وکلای دادگستری مازندران

منبع وبسایت کانون مازندران

فهرست