نشانی کانون وکلای دادگستری زنجان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کانونهای وکلای دادگستری
  4. chevron_right
  5. زنجان
  6. chevron_right
  7. نشانی کانون وکلای دادگستری زنجان

 

نشانی ساختمان کانون وکلای دادگستری زنجان بشرح ذیل می باشد.
زنجان-آزادگان-مجتمع ادارات-بالاتر از ساختمان شماره ۲ شرکت گاز-خیابان حرّ- کانون وکلای دادگستری زنجان.
کد پستی: ۴۵۱۳۷۳۳۶۷۴
تلفن: ۳-۴۲۱۲۳۰۰-۰۲۴۱
فکس: ۴۲۱۲۳۰۴-۰۲۴۱

فهرست