نشست هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با معاونت محترم حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. نشست هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با معاونت محترم حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

در پی مکاتبات انجام شده با سازمان صدا و سیما، در ساعت ۱۵ روز ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ ملاقاتی با معاون محترم حقوقی و امور مجلس این سازمان، جناب آقای عبدالله زاده ، انجام شد.

در این جلسه جنابان آقایان بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران ، دکتر محمد علی رضایی نایب رئیس اسکودا، محمد شیوایی دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون مرکز و مشاور رئیس اسکودا در امور روابط عمومی و رضا جدلی مشاور رئیس اسکودا در امور رسانه ها حضور داشتند  آقایان پوریان و ثقفی نیز از معاونت حقوقی و امور مجلس حاضر بودند.

در این جلسه در خصوص موارد آتی بحث و مذاکره و مقرّر شد این ارتباط ادامه یابد:

۱- عرضه خدمات آموزشی عمومی و حقوقی اعم از حقوق اساسی و سایر شقوق حقوق عمومی  خصوصی وسیله کانونهای وکلای دادگستری به هم میهنان از طریق صدا و سیما

۲- عرضه خدمات مشاوره ای مردم به همین نحو

۳- همکاری و همراهی کانونهای وکلا با صدا و سیما در تهیه برنامه هایی که محتوای حقوقی و قضایی دارند به نحوی که مقررات و قوانین و همچنین واقعیتهای موجود دراین آثار منعکس شود، بطور تبرعی و مجانی

۴- همکاری کانونهای وکلا و صدا و سیما برای گسترش فرهنگ وکالت و استفاده از وکیل و نهادینه شدن آگاهی های مردم نسبت به حق دفاع

۵- ارائه خدمات مشورتی از جانب کانونهای وکلا به صدا و سیما در امور کلان مربوط قانونگذاری و مسائل حقوقی و ترافعی

۶- عرضه خدمات آموزشی رسانه ای از جانب صدا و سیما به کانونهای وکلا به نحوی که روابط کانونهای وکلا و وکلای دادگستری با رسانه ها بطور اعم و با صدا و سیما بطور اخص تحت نظم و ترتیب مشخصی بر مبنای ضوابط قانونی و حرفه ای و تخصصی قرار گیرد.

ضمناً در خصوص لزوم احتراز برنامه سازان صدا و سیما از هتک حرمت و شأن حرفه وکالت و وکلا در سریالها و فیلمها نیز گفتگو شد که امید است مؤثر واقع شود.

فهرست