هفتادوسومین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت (پنجشنبه ۱۰/۰۵/۹۲)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. هفتادوسومین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت (پنجشنبه ۱۰/۰۵/۹۲)

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری خراسان که دوره کارآموزی خود را در مشهد می گذرانند و نیزکارآموزان محترم وکالت عضوکانونهای وکلای دادگستری سایر استانهای کشورکه بعنوان مهمان این کانون در مشهد به کارآموزی اشتغال دارند میرساند که :
(( هفتادوسومین جلسه سخنرانی جهت کارآموزان وکالت از طرف کانون وکلای دادگستری خـــراسان روزپنجشنبه مـــورخ ۱۰/۰۵/۹۲در آمفی تاتر کانون وکلای دادگستری خراسان تشکیل میگردد ))
شــروع سخنرانی: راس ساعت ۱۰الی ۱۲
سخنـران جلســه : آقای دکترشیخ الاسلامی
موضـوع سخنرانـی: مبانی و موانع مسئولیت کیفری درقانون مجازات اسلامی۹۲

تذکر:
۱- حضور کارآموزان وکالت فوق الذکر در جلسات سخنرانی طبق مقررات آئین نامه قانون استقلال کانون وکلاء وشرح وظایف کارآموزی، الزامی و جزء تکالیف کارآموزی است .
۲- کارآموزان محترم بایستی با همراه داشتن کارنامه کارآموزی ، قبل از شروع سخنرانی در محل حاضر باشند و قبل از ورود به سالن سخنرانی ضمن ثبت نام در لیست ، دفترچه کارآموزی ، ( کارنامه کارآموزی ) خود را جهت گواهی به مسئول مربوطه تحویل نمایند .

کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان

فهرست