همایش دو روزه نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. همایش دو روزه نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

A33 (2)

با حضور اساتید برجسته حقوق آقایان : دکتر محمد آشوری ، دکتر محمد مهدی ساقیان ، دکتر موذن زادگان

زمان : چهارشنبه و پنج شنبه ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳

چهارشنبه ساعت ۸۰۳۰ الی ۱۳ بعدازظهر و ۱۶ الی ۱۸۰۳۰
پنج شنبه ساعت ۸۰۳۰الی ۱۳

مکان : کانون وکلای دادگستری خراسان

فهرست