هیأت رئیسه اتحادیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. هیأت رئیسه اتحادیه

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – دکتر مرتضی شهبازی نیا

 


نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – دکتر علی پزشکی

 


نایب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – جناب آقای ابراهیم کیانی
 

 

فهرست