پیرو اطلاعیّه شماره ۶ اختبار دوره ۱۶ کانون وکلای خراسان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. پیرو اطلاعیّه شماره ۶ اختبار دوره ۱۶ کانون وکلای خراسان

*تذکّـــرات :

۱- کارآموزانی که اسامی آنها در این فهرست قید گردیده برای تکمیل پرونده و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات اختبار به دفتر کمیسیون کارآموزی مراجعه و نسبت به ارائه عکس و تکمیل پرونده خود اقدام نمایند .
۲- هر گونه استفاده از تلفن همراه در حین برگزاری امتحانات ممنوع می باشد .
۳- برنامه امتحانات شفاهی ، با هماهنگی لازم با اساتید مربوطه از مورخه ۲/۶/۱۳۹۲ شروع خواهد شد .
۴- صدور کارت مجوز شرکت در اختبار منوط به تمدید پروانه کارآموزی و اعتبار آنست .
۵- صورت اسامی کارآموزان تمدید و تجدید دوره شده ، جداگانه اعلام خواهد شد .

کمیسیون کارآموزی

فهرست