چرا دول کوچک عربی اصرار برتغییرنام خلیج فارس دارند ؟!

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. چرا دول کوچک عربی اصرار برتغییرنام خلیج فارس دارند ؟!

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش، دکتر امیر ناصر کاتوزیان  ضمن حضور در جایگاه بیان داشتند: «دردرجه اول تشکر از کانون و وکلا وهمچنین تشکر از کانون وکلای فارس که کاری که مدتی معطل مانده بود را آغاز کردند وبه سرانجا م رساندند»
وی افزود گاهی اوقات اشاره می شود که یک  شغل مخصوص است یعنی محدود به رابطه وکیل وموکل است درحالیکه به طور قطع میتوان گفت وکالت یک شغل عمومی است چرا که یاری دهنده عدالت وگسترش آن درجامعه می باشد همانطورکه مستحضر هستید دخالت در این کار پا گذاشتن برلبه یک تیغ دولبه است یک لبه آن وطن پرستی و لبه دیگر آن دخالت در کار سیاسی است این بستگی به کانون دارد که کدامیک را برگزیند والبته این موضوع توقع را ازکانون وکلا بالا می برد واین کانون است که با ید روشی را برگزیند که استقلال آن را از بین نبرد. من به عنوان یک معلم اینجا غلط افتادم چرا که تخصص من نیست اما من هم مثل همه از بچگی نام خلیج فارس را شنیده ام  ونام آن را دراطلسها ونقشه ها می دیدم.خلیج فارس دریایی است که دو طرف دارد یک طرف امپراطوری هخامنش وطرف دیگرعده ای که یا دولتی نداشته وبادیه نشین بوده ویا مستعمربوده اند.اما یک انسان عادی نام آن را خلیج فارس می گذارد .اما سئوال من این است که این دول کوچک عربی چرا اصرار برتغییرنام خلیج فارس دارند ؟آیا به این معنی است که درصورت تغییرنام خلیج فارس تمام سرمایه نفت متعلق به آنها خواهد شد ؟من مشتاقانه منتظرشنیدن پاسخ این سئوال هستم و امیدوارم پاسخم را از این همایش دریافت کنم

فهرست