کارت ورود به جلسه آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آزمون ورودی وکالت
  4. chevron_right
  5. کارت ورود به جلسه آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳

ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳ اعلام می دارد ،کارت شرکت در جلسه آزمون کارآموزی وکالت بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است .داوطلبان می توانند جهت دریافت کارت به سایت مذکور مراجعه نمایند.

فهرست