دبیر اجرایی این همایش گفت: این همایش یک روزه به منظور بررسی مباحث حقوقی و تاریخی حاکمیتی ایران بر جزایر سه گانه با حضور نمایندگان تمامی کانون های وکلای سراسر کشور در شیراز برگزار می شود.
مختاری افزود: سخنرانان این همایش از میان وکلای بزرگ کشور، مورخین و تاریخ شناسان انتخاب شدند که اسناد جدید در خصوص حاکمیت ایران بر این جزایر را ارایه می کنند.
به گفته وی، این همایش به عنوان تاکید بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از دیدگاه حقوقی برگزار می شود.
دبیر اجرایی همایش ملی خلیج فارس از راه اندازی نمایشگاه تخصصی از اسناد و کتب مربوط به این حاکمیت در حاشیه این همایش خبرداد.

فهرست