به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۳ در محل کانون برگزار گردید و نتیجه آراء مأخوذه به شرح ذیل اعلام شد:

مجموع آراء : ۸۰۴ رأی

اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب تعداد رأی:

۱- آقای حسین ادیب با ۵۰۵ رای                         

۲- آقای فرهاد رستم شیرازی با ۴۷۳ رای            

۳- آقای حمید والی فر با ۴۳۲ رای

۴- آقای منصور مدح خوان اصفهانی با ۴۱۵ رای

۵- آقای احمد محمدی با ۳۶۴ رای                 

اعضای علی البدل به ترتیب:

۶- آقای شهرام محقق دولت آبادی با ۳۴۰ رای

۷- آقای محمدرضا قنبریان با ۳۳۲ رای

۸- آقای محمد جعفری فشارکی با ۳۲۲رای

فهرست