پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به منظور آشنایی بیشتر مدیران ، کارشناسان، دانشجویان و سایر علاقه مندان به موضوعات مرتبط با حوزه بانکداری و علوم افتصادی اقدام به برگزاری دوره ” جامع آموزشی حقوق و مقررات بانکی ” در تابستان و پاییز سال جاری نموده است .

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.abri.ac.ir مراجعه نمایید.

“http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=150999&language=1”

فهرست