بازگشت همه به سوی اوست. همکار عزیزمان آقای شهرام گروهی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری کردستان دعوت حق را لبیک گفت و به ملکوت اعلی پیوست .به خانواده محترم این عزیز از دست رفته ، هیات مدیره کانون کردستان و همه اعضای محترم آن کانون تسلیت می گوییم و صبر جمیل را از درگاه ایزد منان برای آنها مسئلت داریم .
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

فهرست