به نام خدا

از کل تعداد ۵۱۵ رأی مأخوذه افراد زیر به ترتیب موفق به کسب آرا ذیل گردیده اند.

۱٫علی اکبر اربابی ۴۱۵ رای عضو اصلی
۲٫محمدهادی صفاری ۳۷۶ ” عضو اصلی
۳٫بهرام ولیپور ۳۵۲ ” عضو اصلی
۴٫سیدعلی باقری تبار ۳۳۵ ” عضو اصلی
۵٫کیوان جمالی ۲۳۵ ” عضو اصلی
۶٫محمود کنارودی ۱۷۶ ” عضو علی البدل
۷٫سیدحسن حسینی ۱۶۹ ” عضو علی البدل
۸٫حرمت الله رسولیان ۱۵۵ ” عضو علی البدل

هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضاء هیئت مدیره

کانون وکلای دادگستری مازندران

منبع وبسایت کانون مازندران

فهرست