برای مشاهده گردشکار و متن آراء ۷۳۳ و ۷۳۴  وحدت رویه دیوان عالی کشور به لینک های ذیل مراجعه نمایید :

 

 

 

www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=2374

 

www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=2375

فهرست