قابل توجه وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری

دیدار نوروزی از ساعت ۱۹ روزسه شنبه ۹۴/۱/۲۵ برگزار می گردد.

مکان :هتل استقلال – بزرگراه چمران

جهت تهیه کارت ورود ، به امور مالی کانون وکلا واقع در طبقه اول مراجعه فرمایید .

درصورت عدم مراجعه درمحل مراسم،کارت قابل ابتیاع میباشد.

کانون وکلای مرکز

فهرست