جهت دریافت فایل pdf جدول تخلفات انتظامی و مراجع و آیین رسیدگی به آن که در ویژه نامه همایش دادستانهای انتظامی به چاپ رسیده است بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جدول تخلفات انتظامی و مراجع و آیین رسیدگی به آن

کاری از محمد هادی ترابی و زهرا پارسایی

فهرست