به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،در اجرای ماده ۱۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ روز شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ راس ساعت ۱۲ جلسه ای با حضور اعضای اصلی هیات مدیره پنجم تشکیل و هیات رئیسه آتی کانون برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردید و به ترتیب آقایان:

۱-عبدالوهاب شهبازی به اتفاق آراء به عنوان رئیس کانون انتخاب گردید.

۲-هادی قمشلوئی شراهی به اتفاق آراء به عنوان نائب رئیس کانون انتخاب گردید.

۳-علی شیرازی به اتفاق آراء به عنوان بازرس کانون انتخاب گردید.

۴-مهدی کریمی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردید.

۵-مسعود مشایخی به عنوان عضو اصلی انتخاب گردید.

*توضیح اینکه جناب آقایان مهدی کریمی و مسعود مشایخی داوطلب هیچ سمتی در هیات رئیسه نشدند.

برگرفته از وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکزی

فهرست