انتخابات اولین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام در تاریخ ۱/۷/۹۵ برگزار شد و نتیجه آن به شرح ذیل می باشد .
اعضای اصلی :
۱- جناب آقای محمد کریمی رئیس هیات مدیره
۲- جناب آقای آیت الله نظری نایب رئیس
۳- جناب آقای مسعود رحمتی بازرس
۴- جناب آقای جمشید قهرمانی منشی
۵- جناب آقای حجت الله محمدی عضو اصلی
اعضای علی البدل:
۱- جناب آقای مردان زندی
۲- جناب آقای طالب نوری
۳- جناب آقای عارف کرمی

با آرزوی توفیق و موفقیت برای همکاران محترممان در اولین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام

فهرست