کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند:

همایش “مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی”

زمان: یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸

مکان: سالن مرحوم جلالی نائینی کانون وکلاى دادگسترى مرکز

از کلیه همکاران گرامی جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.

فهرست