بسمه تعالی

 همکار گرامی جناب آقای دکتر تهمورث بشیریه قرار گرفتن شما را در موضع مشاور وزیر محترم دادگستری تبریک و تهنیت عرض می کنیم. بی گمان این حضور در بردارنده ثمرات و برکات بسیار در راستای هر چه بیشتر شناخته شدن و حفظ حّق دفاع مردم و مآلاً اعتلاء جایگاه وکالت در نظام قضائی ما خواهد شد و باید این گزینش هوشمندانه را به وزیر محترم دادگستری تبریک گفت.

هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

فهرست