باسمه تعالی

همه از اوییم و همه به سوی او باز می گردیم

استاد و حقوقدان برجسته سید عزّت الله عراقی دعوت حق را لبیک گفت. درگذشت این دانشمند گرامی را که نظریه پرداز ژرف نگر حقوق کار بود به جامعه حقوقی ایران و همه کارگران و زحمتکشان ایران تسلیت عرض می کنیم.

هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

فهرست