آگهی مجدد برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. آگهی مجدد برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

          در اجرای ماده ۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به منظور برگزاری انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان، هیأت عمومی وکلا در روز پنجشنبه مورخ بیست و چهارم مردادماه سال ۱۳۹۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری زنجان واقع در مجتمع ادارات- پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز- خیابان حر- کانون وکلای دادگستری زنجان تشکیل می شود.

همکاران محترمی که داوطلب انتخاب شدن و واجد شرایط قانونی از جمله موارد مقرر درماده  ۴  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۷۶ وتبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به هیأت نظارت مستقر در ساختمان کانون وکلای دادگستری زنجان واقع در مجتمع ادارات، پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز، خیابان حر، کانون وکلای دادگستری زنجان ارائه فرمایند. بدیهی است در صورتی که روز انتخابات اعلام شده به هر دلیلی مواجه با تعطیلی گردد، انتخابات در روز بعد آن انجام خواهد گردید.

 

                                                        هیأت نظارت انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره

                                                                     کانون وکلای دادگستری زنجان

فهرست