1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right

 

«باسمه تعالی»

تعرض به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان که در مسیر شناخته شده بین المللی عازم بیروت بود، نقض مسلم موازین هوانوردی غیرنظامی و اصول مسلم حقوق در این زمینه است. بی تردید این اقدام عمدی، از حیث نقض حاکمیت قانون، مغایرت با تعهدات دولتها در چارچوب اسناد بین المللی هوانوردی غیرنظامی، ناامنی در امنیت هوایی و ایجاد رعب و وحشت برای سرنشینان هواپیمای مسافربری، سزاوار آن است که به گسترده ترین وجه ممکن در سطح جهان محکوم شود.

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی دولت آمریکا، بر ضرورت پیگیری حقوقی موضوع هم از حیث نقض موازین حقوقی بین المللی و هم خسارات وارده به ویژه خسارات معنوی وارده به تک تک سرنشینان و شرکت هواپیمایی ماهان در مراجع بین المللی و نیز مراجع داخلی کشورهای مرتبط تاکید می نماید و در این راستا آماده همکاری با مراجع ذیربط است.

هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری

روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

فهرست